ارسلان شورابی

کارشناس بازاریابی دیجیتال
ارسلان شورابی

تخصص ها: بازاریابی دیجیتال - تولید محتوا

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

ارسلان شورابی
کارشناس بازاریابی دیجیتال
الهام شورابی
کارشناس بازاریابی و فروش